Avaleht

   

  

  

  

  

    

 

Tere tulemast
Haapsalu Noorte Huvikeskuse
kodulehele!

 

TEATED:

töökuulutus.png
Fotoring.jpg
Ühendussild.jpg
TaustFont.jpg

Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm

 

Alates 2015 aasta novembri kuust pakub Haapsalu Noorte Huvikeskus teenust„ Noorte Tugila” ning 2016 aprilli kuust liitus teenuse pakkumisega Ridala Vallavalitsus.

„Noorte Tugila“ on üle-eestiliselt käivitunud õppimisest või töötamisest kõrvale jäänud noorte abistamisele, nõustamisele ning aktiivsesse ühiskonnaellu kaasamisele orienteeritud noorte tugiprogramm. Programmi elluviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi,  Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse „Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programmi“ kaudu ning mida koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

 

Sihtrühma kuuluvad 15-26 (mõningal juhul ka nooremad) aastased noored, kes ei õpi või ei tööta ning meie eesmärgiks on nende noorte liitmine kogukonna- või ühiskonnaellu. Eelkõige keskendub programm noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud (erisustega). Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.

 

Vajalikud tegevusplaanid lepime eelnevalt kokku noorega, püüdes silmas pidada noore huvisid ning toetada  igapäevaselt vastavalt olukorra muutustele, selgitada piirkonna võimalused. Juhendaja on vajalik selleks, et noor leiaks oma tee ja koha haridus- ja/või tööelus ning õpiks ise edaspidi enda vajadusi märkama ja sobilikke valikuid tegema. Juhendaja toel ja nõustamisel selgitatakse välja noore tugevused ja huvid ning koos leitakse noorele sobivad suunad, kas siis haridusse või tööellu.

 

Koostöö kogukonnaga on väga oluline. Teeme koostööd omavalitsuste ja riigiasutuste, kogukonna (töötukassa, kriminaalhooldus, noorsoopolitsei, koolid, vanemad-sugulased-tuttavad jne) ning ettevõtetega, arendades individuaal- ja rühmatööd.

 

Siinkohal on meie poolt ka üleskutse ettevõtetele, kes tunnevad, et suudavad ja tahavad abistada meie kogukonna noori, palun andke märku. Lepime kokku, kuidas ja millistel tingimustel. Ka tööpraktika pakkumine ja vabatahtlik töö on väga suureks motivatsiooniks, mis aitab leida noorel enda jaoks huvitava eriala.

 

Kindlasti ootame koostööd ka sihtgruppi kuuluvate noorte vanematega ja tahtmist täis noortega. Märka enda ümber kogukonnaelust eemale jäänut ning soovita  tal kodukoha Noorte Tugilaga ühendust võtta.

 

Tugila telefon Haapsalus: +372 55685698 e-mail: tugila.haapsalu@gmail.com

Tugila telefon Ridalas: +372 56282525 e-mail: tugila.ridala@gmail.com

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.tugila.ee

 

EL_logod.jpg
haridusmin_3lovi_est.jpgentk_logo_est_rgb.jpgTugila_logo.jpg
ANK_roheline-page-001.jpg  

Copyright © 2005 Haapsalu Noor
ATD